All posts by: Adam Polkowski

About Adam Polkowski

Podpis elektroniczny stwarza zupełnie nowe możliwości dla biznesu. Jego upowszechnienie w kontaktach pomiędzy administracją publiczną a firmami i osobami fizycznymi, przyniesie wymierne korzyści dla każdej ze stron. Oznacza to, że zyskują Państwo wygodne i bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu nie ma już konieczności osobistego składania dokumentów w instytucjach państwowych, oraz podpisywania „papierowych” dokumentów.

W obecnych czasach, gdy przynajmniej raz w miesiącu świat obiega informacja o wycieku danych lub haseł, aż dziw bierze, że nadal nie przywiązujemy uwagi do haseł, które tworzymy. W życiu codziennym używamy zamków, alarmów czy kłódek, aby zabezpieczyć nasze dobra, natomiast w Internecie sprawa wygląda inaczej, a prawda jest taka, że tylko silne hasło chroni […]