Wdrożenie serwera Windows Serwer 2008 i 2012

Serwer w firmie kompletnie zmieni sposób przechowywania i przetwarzania danych. Inwestycja w zakup, instalację i administrację serwerem, to otwarcie się przedsiębiorstwa na całkowicie nowe możliwości, takie jak:

 • automatyczna archiwizacja – przechowywane na serwerze i tworzone przez pracowników pliki są automatycznie archiwizowane,
 • współdzielenie plików – pracownicy mają dostęp i pracują na tych samych plikach udostępnianych na serwerze,
 • obsługa wersji sieciowych programów – pracownicy mogą pracować na dowolnej ilości programów udostępnionych w sieci,
 • dokładne określenie praw dostępu użytkowników do poszczególnych zasobów danych,
 • stworzenie pełnego i skutecznego systemu zabezpieczeń systemu informatycznego: firewall, IDS, systemy archiwizacji danych, blokada wymiany plików P2P, blokada dostępu do określonych stron WWW itd.
 • stworzenie intranetu,wewnętrznej sieci podobnej w działaniu do Internetu,
 • dzielenie przepustowości łącza dla poszczególnych stacji roboczych – określenie szybkości i wielkości transferu na poszczególnych użytkowników,
 • monitorowanie aktywności użytkowników w sieci – instalacja odpowiedniego oprogramowania pozwala na szczegółowe monitorowanie aktywności użytkowników poszczególnych stacji roboczych,
 • serwer WWW – przedsiębiorstwo może udostępniać własny serwis WWW bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wykupu przestrzeni dyskowej u providera,
 • serwer poczty – korespondencja mailowa jest zabezpieczana oprogramowaniem antyspamowym jak i antywirusowym oraz jest stale archiwizowana.

Nasza wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra informatyczna wypracowała zbiór metod i procedur oraz rozwiązań mających na celu zoptymalizowane zarządzanie serwerami. Zakres świadczonych usług obejmuje instalację, podział zasobów serwerowych, ustawienia zabezpieczeń, ustawienia sieci lokalnych i Internetu, jak również konfigurację usług świadczonych przez serwer. Wdrażane przez nas rozwiązania to gwarancja bezpieczeństwa danych, bezawaryjnej pracy i efektywnego wykorzystania możliwości zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

Korzyści z wdrożenia serwera przez Varico:

 • oszczędność czasu i obniżenie kosztów działania firmy dzięki inwestycji w serwer WWW i poczty elektronicznej,
 • stały dostęp do plików umieszczonych na serwerze – dzięki indywidualnemu loginowi zgromadzone dane są bezpieczne, będąc jednocześnie udostępnione każdemu pracownikowi firmy,
 • bezpieczeństwo – codziennie tworzona kopia bezpieczeństwa gwarantuje, że firma jest zabezpieczona na wypadek nagłej utraty danych – najważniejszego zasobu przedsiębiorstwa