Wdrożenie serwera Linux

Wdrożenie serwera Linux w firmie.

Proces wdrażania serwera Linux rozpoczynamy od analizy sposobu wykorzystania komputerów i Internetu w przedsiębiorstwie, by zaproponować optymalne rozwiązanie. Po podjęciu decyzji o wdrożeniu, sporządzamy plan instalacji. Do instalacji serwera proponujemy zakup nowego komputera lub poleasingowego. Kolejnym krokiem jest właściwa instalacja systemu Linux. Dalej następuje sporządzenie dokumentacji z jego instalacji i weryfikacja poprawności. Wszystkie etapy procedury są monitorowane, ponieważ przywiązujemy dużą uwagę do sprawnego wdrażania rozwiązania. Następnie w wyznaczonym przez firmę terminie odbywa się szkolenie z wykorzystania systemu – jego zakres i czas trwania oraz liczebność grup jest ustalana indywidualnie