Praca zdalna

Współczesny biznes oczekuje śmiałych i nowatorskich rozwiązań IT, w pełni wykorzystujących współczesne osiągnięcia informatyki. Takim rozwiązaniem jest praca w trybie terminalowym. Jest to niezwykle praktyczne i atrakcyjne rozwiązanie dla firm chcących stosować homeworking, gdyż praca w trybie sesji terminalowej polega na obsłudze programu zainstalowanego i uruchomionego na innym komputerze (np. praca w domu na programie zainstalowanym w biurze).

Problem: Praca w domu na oprogramowaniu zainstalowanym w firmie

Rozwój firmy połączony z coraz szerszym wykorzystaniem Internetu (w każdej branży) wiąże się z nieustannym zwiększaniem ilości danych przetwarzanych w biurze i rozprowadzaniem ich wśród Klientów. W pewnym momencie, standardowe rozwiązania udostępniania plików czy wykonywania kopii zapasowych danych są niewystarczające. Potrzebny jest serwer, jako centralna jednostka zarządzania zasobami informatycznymi organizacji, która pozwoli na efektywne udostępniane danych w sieci, automatyczną archiwizację danych oraz logowanie się do wewnętrznego systemu firmy (spoza miejsca pracy).

Rozwiązanie: Praca zdalna

Varico świadczy profesjonalne usługi administrowania serwerami opartymi na systemie operacyjnym Linux i Windows Server. Nasza wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra informatyczna wypracowała zbiór metod i procedur oraz rozwiązań mających na celu zoptymalizowane zarządzanie serwerami. Zakres świadczonych usług obejmuje instalację, podział zasobów serwerowych, ustawienia zabezpieczeń, ustawienia sieci lokalnych i Internetu, jak również konfigurację usług świadczonych przez serwer. Wdrażane przez nas rozwiązania to gwarancja bezpieczeństwa danych, bezawaryjnej pracy i efektywnego wykorzystania możliwości zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.
Inwestycja w zakup, instalację i administrację serwerem to otwarcie się przedsiębiorstwa na całkowicie nowe możliwości, takie jak:

-automatyczna archiwizacja – przechowywane na serwerze i tworzone przez pracowników pliki są automatycznie archiwizowane,

-współdzielenie plików – pracownicy mają dostęp i pracują na tych samych plikach udostępnianych na serwerze,

-obsługa wersji sieciowych programów – pracownicy mogą pracować na dowolnej ilości programów udostępnianych w sieci,

-dokładne określenie praw dostępu użytkowników, do poszczególnych zasobów danych,

-stworzenie pełnego i skutecznego schematu zabezpieczeń systemu informatycznego: firewall, IDS, systemy archiwizacji danych, blokada wymiany plików P2P, blokada dostępu do określonych stron WWW itd. antyspamowe,

-stworzenie intranetu,

-dzielenie przepustowości łącza dla poszczególnych stacji roboczych – określenie szybkości i wielkości transferu,

-monitorowanie aktywności użytkowników w sieci – instalacja odpowiedniego oprogramowania pozwala na szczegółowe monitorowanie aktywności użytkowników poszczególnych stacji roboczych,

-serwer WWW – przedsiębiorstwo może udostępniać własny serwis WWW bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wykupu przestrzeni dyskowej u providera,

-serwer poczty – korespondencja mailowa jest zabezpieczana oprogramowaniem antyspamowym jak i antywirusowym oraz jest regularnie archiwizowana.

Korzyści z pracy zdalnej:

-oszczędność czasu i komfort psychiczny – w przypadku awarii lub wątpliwości, serwisanci Varico służą swoją wiedzą i doświadczeniem,

-stały dostęp do plików umieszczonych na serwerze przez 24h na dobę. Dzięki indywidualnemu loginowi zgromadzone dane są bezpieczne, będąc jednocześnie udostępnione każdemu pracownikowi firm

-bezpieczeństwo – codziennie tworzona kopia bezpieczeństwa gwarantuje, że firma jest zabezpieczona na wypadek nagłej utraty danych – najważniejszego zasobu przedsiębiorstwa

-pozostałe korzyści z rozwiązań Varico, pozwolą Państwu podjąć właściwą decyzję.

Proces wdrożenia pracy zdalnej:

-planowanie wdrożenia – informatycy Varico w porozumieniu z Państwem określają cele instalacji serwera, wskazują potrzebne rozwiązania sprzętowe, planują czas realizacji wdrożenia oraz szacują koszty świadczenia usługi,

-diagnoza infrastruktury informatycznej – bezpośrednio w Państwa siedzibie, bądź w przypadku zaawansowanych użytkowników – telefonicznie, ustalmy jaki jest obecny stan infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa,

-specyfikacja instalacji serwera – ten etap szczegółowo określa jakie rozwiązania i aplikacje zostaną zastosowane w procesie instalacji serwera z uwzględnieniem obecnego stanu infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa,

-instalacja i konfiguracja serwera – wykonywane są wszystkie uprzednio zaplanowane czynności mające na celu:

-instalację systemu operacyjnego i optymalizację jego konfiguracji,

-instalację niezbędnych aktualizacji,

-tworzenie skryptów startowych,

-instalację i konfigurację właściwych rozwiązań programowych,

-optymalizację współpracy serwera z urządzeniami zewnętrznymi np.: zewnętrzny dysk twardy, fax itd.,

-instalację i konfigurację usług świadczonych przez sewer: np. dzielenie przepustowości łącza, blokada wymiany plików P2P,

-weryfikacja rezultatów pracy – cały proces instalacji kończy szereg testów funkcjonalnych, mających sprawdzić poprawność funkcjonowania serwera w zakresie przewidzianych dla niego zadań.

Dlaczego warto pracować w domu?

Zadowolenie Klienta, może być osiągane poprzez budowanie trwałych, przyjaznych relacji z pracownikami Państwa firmy. W większości przypadków część zadań na stanowisku pracy może być wykonywana w domu za pośrednictwem Internetu. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla osób, które mieszkają poza miastem, gdzie mieści się siedziba firmy lub są młodymi rodzicami. Wykorzystując nowoczesną technologię mogą Państwo stworzyć elastyczne warunki pracy, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy.